Jump to content

floyd1466713664

TcS Korisnik
 • Broj Poruka

  71
 • Pridružio se

 • Zadnja poseta

Reputacija Zajednice

0 Neutralan

O članu floyd1466713664

 • Rangiran
  Novi član
 1. floyd1466713664

  Matiranje farova

  Problem sa matiranim farovima se lako rešava u Toyota Centru Beograd, sa sepcijalnom 3M hemijom. Vrši se poliranje pa zaštita. Takoðe postoji mogućnost nanošenja TOYOTA PROTECT-a na karoseriju, tekstilnu unutrašnjost i alu felne sa garancijom od 5 godina. Radi se o NASA nano tehnoligiji zaštite materijala. Svi ovitretmani se mogu raditi i na vozilima koja nisu Toyota.
 2. floyd1466713664

  Garancija na korišćena vozila!

  Šta je jasno? Ja ne vidim nigde pravno mišljenje, nego samo naklapanja da je saobraznost isto što i garancija? Dokle će u ovoj zemlji svi da znaju sve, valjda postoje ljudi koji su izavršili neke škole? Najveći problem sa ovom tematikom je da ne postoji sudska praksa jer naše sudije isključivo donose presude na osnovu prakse, koja u ovom slučaju ne postoji, pa je i dalje otvoreno da svako ima mišljenje o ovoj problematici koje smatra za merodavno...
 3. floyd1466713664

  Navigacija

  Update sa mapama za Srbiju nije izašao, to može da se proveri na http://www.toyota-mapupdates.eu i tamo direktno može da se poruči kad bude jednog dana izašlo. Trentuno jedino novi originalni Toyota Touch & GO (i plus) imaju DETALJNE mape Srbije (hint: http://www.toyota-europe.com/innovation/toyota-touch.tmex), inače testirano je u jednom broju SAT+ revije
 4. floyd1466713664

  Avensis tempomat

  Ne može
 5. floyd1466713664

  Pitanje kvaliteta

  Slobodno svratite u bilo koji ovlašćeni servis i dobićete zamenu u garantnom roku, bez problema.
 6. floyd1466713664

  Garancija na korišćena vozila!

  Ovaj komentar nije tačan, pa da razjasnim o čemu se radi: U pogledu garancije za polovna vozila koje bi prodavac davao kupcima ne postoje nikakve zakonske obaveze da prodavac polovnog vozila daje odnosno ne daje garanciju. Nema smetnji da se uz poštovanje Zakona o obligacionim odnosima ugovara izdavanje garancije prilikom prodaje polovnih vozila. Ono što je neophodno jeste da se kupcu izda garantni list u svemu u skladu sa članom 56. Zakona o zaštiti potrošača koji kaže: član 56 - Davalac garancije i garantni list Garancija je svaka izjava kojom njen davalac daje obećanje u vezi sa robom, i pravno je obavezujuća pod uslovima datim u izjavi, kao i oglašavanju u vezi sa tom robom. Garantni list je isprava u pisanom ili elektronskom obliku, odnosno na drugom trajnom nosaču zapisa, koja sadrži sve podatke iz garancije, navedene na jasan i čitljiv način, lako razumljivim jezikom, a naročito podatke o: 1) pravima potrošača iz čl. 54. ovog zakona, uz obaveštenje da se ugovornom garancijom ne utiče na ta prava; 2) nazivu i adresi davaoca garancije, sadržini ugovorne garancije i uslovima za ostvarivanje prava iz ugovorne garancije, a naročito o njenom trajanju i prostornom važenju; 3) neprenosivosti, u slučaju da su prava iz garancije neprenosiva, čime se ne utiče na pretpostavku iz člana 48. tačka 10) ovog zakona. Davalac garancije je dužan da na zahtev potrošača izda garantni list. Na punovažnost garancije ne utiče povreda obaveze davaoca garancije iz st. 2. i 3. ovog člana, i potrošač može da zahteva da se garancija ispuni u skladu sa datom izjavom. Garancija ne isključuje niti utiče na prava potrošača u vezi sa saobraznošću robe ugovoru. S druge strane, obzirom da se član 56 Zakona o zaštiiti potrošača poziva na član 54 istog u kome se navode prava potrošača koje svaka garancija mora da sadrži, potrebno je da u tekst garancije umetnete i ova prava sa kojima mora biti upoznat kupac prilikom kupovine polovnog vozila. član 54 Pravne posledice nesaobraznosti Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Potrošač, na prvom mestu, može da bira izmeðu zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana, nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor. Nesrazmerno opterećenje za trgovca u smislu stava 3. ovog člana, javlja se ako u poreðenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir: 1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru; 2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju; 3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača. Svaka opravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac. Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača. Za obaveze trgovca koje nastanu usled nesaobraznosti robe, proizvoðač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Prava navedena u stavu 1. ovog člana, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.
 7. floyd1466713664

  Smisao ovog foruma?

  Poštovani, od 01.04.09 za Toyota vozila sa teritorije Crne Gore odgovorna je isključivo Toyota Adria, Ljubljana, Slovenija koja i prodaje vozila u Crnoj Gori preko partnera Efel Motors, Cetinje. Nadam se da ćete uspeti preko ovlašćenog partnera da rešite svoje probleme sa vozilom.
 8. floyd1466713664

  Ulje za Yaris-a

  Može i to, ali to je "stara" preopruka. Nova je onakva kakvu sam napisao.
 9. floyd1466713664

  Cena servisa po servisnom intervalu

  Preporučena cena održavanja za 105.000km (7 servisa) za Yaris 1.33 je oko 827€ sa PDV-om. Cen je informativna i može minimalno da se razlikuje zbog različitih cena radnog sata i kursa kod dilera.
 10. floyd1466713664

  Cena servisa po servisnom intervalu

  Zbog internih problema, update cena na tablama niej funkcionisao. Od prošle nedelje je to i rešeno pa bi trebalo kod svakog dilera da stoje tačne cene održavanja do 105.000km. AKo neko primeti da ih nema, molio bih d ato napiše ovde na forumu.
 11. floyd1466713664

  Ozvucenje

  Na žalost ne može: http://newata.toyota-europe.com/ata/accessory/list.do?accessoryId=167350&typeId=5219
 12. floyd1466713664

  Avensis-bluetooth

  Ostavite e-mail pa ću Vam poslati uputstvo ili tražite od bilo kog našeg partnera štampano uputstvo za BT
 13. floyd1466713664

  Razlike izmeðu RAV4 2006 RAV4 2007 i RAV4 2008

  Nema razlike osim u opremi koja se nudila u odreðenom momentu.
 14. floyd1466713664

  RAV4 Cross Sport

  Može naravno, kod ovlašćenih partnera. ______________________ A da li ugradnjom bull bara kod RAV-a dobijamo isto ojačanje prostora motora sa donje strane kao kod RAV 4 cross sport? DA
 15. floyd1466713664

  Run flat tyre technology

  Toyota ugraðuje Run flat samo na takozvani DCAT model, koji se ne prodaje kod nas zbog goriva. Ne postoji mogućnost naknadne ugradnje. U Srbiji Toyota ima 3 partnera koji imaju specijalnu mašinu za montažu i demontažu takvih pneumatika, jer se radi o jedisntvenim Bridgestone Run flat pneumaticima za terenska vozila. jes da nije povezano sa run-flat, ali danas, tj sad već juče sam bio do prodavaca, i pokušao da se raspitam o mogućnosti nabavke D-CAT modela, i rekli su mi da ne može, sa baš tim objašnjenjem da je to zbog goriva(??) što mi deluje kao prilično neverovatno objašnjenje. Naime, u srbiji se euro dizel uvozi, tj ne pravi se ovde, i što je to onda toliko problematično. Recimo na www.toyota.hr toga ima. Takoðe, taj isti motor je i u lexus-u is 220D, a lexus kreće sa prodajom od avgusta. Biće uskoro, a plan sa kojim modelima se kreće još nije donet. IS 220d se prodaje od 3.9.08 u Lexus centru Beograd, kao prvi iz familije sa tim motorom
×